Escritor

Sígueme en las redes sociales

El Punt Avui, Lazos de luz

Agradeixo a Xavi Castillón, i a la redacció del diari El Punt Avui, el recolzament que sempre m’han ofert en la difusió de la meva obra.

Agradezco a Xavi Castillón, y a la redacción del diario El Punt Avui, el apoyo que siempre me han ofrecido en la difusión de mi obra.

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1900688-javier-correa-publica-la-seva-segona-novel-la.html

Javier Correa publica la seva segona novel·la

 ‘Lazos de luz’ continua la trilogia iniciada amb ‘Sombras de niebla’

  • Fragment de la portada de la novel·la CÍRCULO ROJO.

L’escrip­tor Javier Cor­rea (Bada­lona, 1971), arre­lat a Santa Coloma de Far­ners, ha publi­cat recent­ment la seva segona novel·la, Lazos de luz (Círculo Rojo), que és de fet la segona part de la pri­mera, Som­bras de nie­bla, apa­re­guda l’abril de l’any pas­sat. “Si aque­lla era un viatge als con­fins de l’amor, aquí tro­bem la filla del seu pro­ta­go­nista, la Laura, con­ver­tida en una dona que sent un odi obses­siu pels homes, com a con­seqüència d’un trauma infan­til, i acaba lide­rant un grup de dones dis­po­sa­des a anar més enllà de la llei per erra­di­car la violència de gènere”, explica Cor­rea.

“La pri­mera novel·la tenia un final clar, però alguns lec­tors me’n dema­na­ven una segona part. Ara el meu com­promís és aca­bar la Tri­logía del des­tino amb un ter­cer viatge, que després de l’amor i l’odi, por­tarà els per­so­nat­ges cap al pene­di­ment i la com­prensió”.

L’acció de Lazos de luz es desen­vo­lupa en diver­sos punts del món, entre els quals hi ha també Santa Coloma de Far­ners i Cal­des de Mala­ve­lla.

Pro­fes­sor a l’Ins­ti­tut de Mon­ti­livi, Javier Cor­rea con­ti­nua la seva car­rera literària sense posar-se cap fita, però amb tos­su­de­ria i passió per escriure. “Un cop acabi la tri­lo­gia, faré una novel·la en català.”

CompARTE ESTE ARTÍCULO

Libros digitales Ebooks

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies